INGA NYA bokningar kan tas under 2017 av privata skäl!